Doelgroep

Bij de instap in onze school worden de leerlingen getest met betrekking tot hun taal- en rekenniveau. Aan de hand van deze gegevens en achtergrondinformatie die we kregen vanuit de vroegere school en het CLB wordt bepaald in welke klas ze zullen starten. Concreet betekent dit dat de leerling voor zowel taal als rekenen in een groep zal aansluiten. De taalgroep komt overeen met de klasgroep. De 5 resterende rekenuren kan het zijn dat de leerling bij een andere rekengroep zal aansluiten, afhankelijk van zijn of haar rekenvaardigheden.

basisaanbod


 • een aangepast tempo

 • eenvoudige oefenstof

 • stap voor stap werken

 • duidelijke instructies

 • beperkte hoeveelheid leerstof per les

 • veel herhaling

 • al doende leren


type 9


 • duidelijkheid

 • voorspelbaarheid

 • rust

 • beperking van het aantal prikkels

 • stilstaan bij sociale interacties

 • sociaal-emotionel opvoeding

 • begripvolle omgeving

functionele klassen

Voor leerlingen

 • waarvoor de aanpassingen in Basisaanbod en type 9 nog onvoldoende zijn

 • die leermoe zijn

 • waarvan de leeftijd en het leerniveau ver uit elkaar liggen

 • die voor de schoolse vaardigheden nog heel weinig tot geen vooruitgang boeken

Aanbod / accenten in de functionele klassen:

 • Levensecht leren

 • Op niveau van de leerlingen

 • Projectmatig onderwijs

 • Theorie en praktijk hand in hand

 • Basisvaardigheden

Kleuters


Voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar

 • individueel aanbod in een klein klasje

 • rustgevend & prikkelarm

 • aangepaste leeromgeving

 • duidelijk & voorspelbaar

 • thematisch werken

 • veel bewegen: zwemmen, turnen & sherborne

 • snoezelen

 • zelfredzaamheid

 • "Ik ben uniek!"

 • "Hier voel ik me goed!"