Viblo Leieland

We stellen graag onze school voor. We behoren tot het vrij katholiek onderwijs en vormen samen met alle vrije basisscholen van Deinze een scholengemeenschap.

We zijn een school buitengewoon onderwijs voor kinderen:

Type basisaanbod : kinderen waarbij reeds in de kleuterklas of in de lagere school vastgesteld wordt dat zij, ondanks alle bijsturingen en aanpassingen, toch niet het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen blijven volgen.

Type 9 : kinderen met een multidisciplinaire diagnose autisme spectrum stoornissen (ASS).

De leerlingen met ASS volgen, als dit mogelijk is, mee de lessen in de klassen type basisaanbod. Lukt dit niet dan kunnen zij in een prikkelarme klas terecht. Afhankelijk van de noden van ieder kind, passen we de klas- en schoolwerking aan. Verduidelijken en visualiseren vinden wij erg belangrijk. Kortom: structuur geven, veiligheid bieden, wat trouwens alle kinderen ten goede komt.

Op 1 september 2020 gingen we ook van start met kleuteronderwijs type 9