Ons team

Onze klassen lager onderwijs zijn ingedeeld volgens onderbouw (O), middenbouw (M) en bovenbouw (B). Dit hangt samen met de leeftijd van de leerlingen. Sinds enkele schooljaren zijn er ook prikkelarme klassen (P).

Alle klassen hebben een naam die uit 2 stukken bestaat: een letter en een cijfer. (bijvoorbeeld : O1)

De O staat voor onderbouw en de 1 staat voor 1ste klas van de onderbouw.


Directeur :

Pascal Raes (directie@vibloleieland.be)


Klastitularissen (schooljaar 2023-2024):

Kleuters : juf Liesbeth (liesbeth.b@vibloleieland.be) + juf Joyce (joyce.dk@vibloleieland.be

O1a: juf Isabel (isabel.c@vibloleieland.be) + juf Kathy (kathy.g@vibloleieland.be)

O1b : juf Mieke (mieke.e@vibloleieland.be) + juf Ilse (ilse.l@vibloleieland.be)

O2 : juf Sofie (sofie.dw@vibloleieland.be) + juf Louise (louise.vb@vibloleieland.be)

M1 : juf Christel (christel.m@vibloleieland.be)

M2 : juf Katrien (katrien.v@vibloleieland.be)

B1 : juf Stefanie (stefanie.dr@vibloleieland.be)

B2 : juf Maika (maika.ds@vibloleieland.be)

B3 : juf Eveline (eveline.l@vibloleieland.be) + juf Nele (nele.d@vibloleieland.be)

B4 : juf Delphine (delphine.dp@vibloleieland.be)

B5 : juf Annelies (annelies.t@vibloleieland.be)

P1 : juf Yentl (yentl.dv@vibloleieland.be)

P2 : juf Gwendoline (gwendoline.w@vibloleieland.be) + juf Fanny (fanny.p@vibloleieland.be)

P3: juf Heavenley (heavenley.vb@vibloleieland.be)

P4 : juf Nele (nele.vh@vibloleieland.be)

P5 : juf Annick (annick.w@vibloleieland.be)


Ambulante leerkrachten :

juf Betty (betty.dn@vibloleieland.be)

juf Ingrid (ingrid.s@vibloleieland.be)

juf Evelyne (evelyne.s@vibloleieland.be)

meester Filip (filip.dc@vibloleieland.be)

meester Wilmert (wilmert.n@vibloleieland.be)

juf Joyce (joyce.dk@vibloleieland.be)


Sportleerkrachten :

meester Maikel (maikel.vp@vibloleieland.be)

juf Bieke (bieke.m@vibloleieland.be)

juf Gwen (gwen.v@vibloleieland.be)


Bijzondere leerkrachten :

BLIO (= Bijzondere Leermeester voor Individueel Onderricht): juf Ariane (ariane.m@vibloleieland.be) + juf Fleur (fleur.v@vibloleieland.be)

GOK (= Gelijke Onderwijs Kansen): meester Wilmert (wilmert.n@vibloleieland.be) + juf Eveline (eveline.l@vibloleieland.be)


Therapeuten :

meester Koen (orthopedagoog) (koen.w@vibloleieland.be)

juf Leonie (psychologe) (leonie.r@vibloleieland.be)

juf Ine (logopediste) (ine.w@vibloleieland.be)

juf Justine (logopediste) (justine.v@vibloleieland.be)

meester Thibault (als interim van juf Ellen) (ergotherapeut) (thibault.h@vibloleieland.be)

juf Liselotte (kinesiste) (liselotte.e@vibloleieland.be)


Administratie : 

Ellen (administratie@vibloleieland.be)

Valerie (administratie@vibloleieland.be)


ICT-coördinator:

Ewout (ewout.k@vibloleieland.be)