Opvang

's Morgens is er opvang vanaf 7u tot 8.30u die verzorgd wordt door de medewerkers van "De duizendpoot". U kan een informatiebrochure van deze dienst bekomen op het secretariaat van onze school of in hun kantoor (Mouterijdreef 22, Deinze). Ook 's avonds verzorgt "De duizendpoot" de opvang tussen 16u. en 18u.

Op woensdag is er opvang van 12u tot 17u.

Om eventuele betwistingen te vermijden over het tijdstip waarop de schoolverzekering dient tussen te komen, is het noodzakelijk dat de kinderen die gebruik maken van de opvangdienst zich aanmelden bij het personeel van de opvang. Enkel binnen de schoolomheining is de opvang verzekerd!

Mogen wij erop aandringen er een goede gewoonte van te maken je kinderen tijdig af te halen.

Deze opvang wordt georganiseerd door stad Deinze.